TOP SENIORKA

Inšpirujúce nápady pre modernú seniorku

Tipy pre váš osobný rast

Osobný rozvoj

Medzigeneračné vzťahy, Učiaca sa rodina, Didaktické hry

Životný štýl

Bývanie, Zdravie, Cestovanie

Blog

Inšpirujúce príspevky pre modernú seniorku

Pár informácií o mne

Odchod do dôchodku je príležitosť na odovzdávanie múdrosti mladším generáciám. Životné skúsenosti sa snúbia s múdrosťou a my sa vydávame na cestu nových príležitostí,  možno aj novej  kariéry.

Je to čas, kedy môžeme posilniť väzby medzi starými rodičmi a ich vnúčatami. V týchto náročných časoch, ktoré rodiny prežívajú, je vzácnosťou, keď starí rodičia dokážu priblížiť ďalším generáciám rodinné tradície a dávať lásku vnúčatám.

Je tiež dôležité, aby naše deti pocítili od nás obdiv za to, že sa rozhodli mať deti a my im a ich deťom môžeme pomáhať ďalej rásť. A sú to najmä seniorky, ktoré sa starajú o to, aby rodinné korene nevyschli a boli stále vyživované.

Novinky na blogu

Blog

Sme limitované?

Sme po 60-ke a sme naozaj limitované? Myslím, že nie. Nahraďte očakávania reálnymi plánmi! Zamerajte sa na to, čo môžete urobiť a nie na to, čo nemôžete.

Blog

Písanie zoznamov

Písanie zoznamov (určené pre rôzne vekové kategórie)   Písanie zoznamov znižuje hladinu stresu. A práve toto teraz všetci v rodinách potrebujeme. Je dobré tvoriť si spolu zoznamy

Blog

Cimbal

    Cimbal je druh strunového hudobného nástroja. Do nášho stredoeurópskeho priestoru vstúpil cimbal pravdepodobne z Perzie v 15. storočí. Hrá sa na ňom paličkami alebo brnkátkom