TOP SENIORKA

Inšpirujúce nápady pre modernú seniorku

Tipy pre váš osobný rast

Osobný rozvoj

Medzigeneračné vzťahy, Učiaca sa rodina, Didaktické hry

Životný štýl

Bývanie, Zdravie, Cestovanie

Blog

Inšpirujúce príspevky pre modernú seniorku

Pár informácií o mne

Odchod do dôchodku je príležitosť na odovzdávanie múdrosti mladším generáciám. Životné skúsenosti sa snúbia s múdrosťou a my sa vydávame na cestu nových príležitostí,  možno aj novej  kariéry.

Je to čas, kedy môžeme posilniť väzby medzi starými rodičmi a ich vnúčatami. V týchto náročných časoch, ktoré rodiny prežívajú, je vzácnosťou, keď starí rodičia dokážu priblížiť ďalším generáciám rodinné tradície a dávať lásku vnúčatám.

Je tiež dôležité, aby naše deti pocítili od nás obdiv za to, že sa rozhodli mať deti a my im a ich deťom môžeme pomáhať ďalej rásť. A sú to najmä seniorky, ktoré sa starajú o to, aby rodinné korene nevyschli a boli stále vyživované.

Novinky na blogu

Blog

Učíme vnúčatá dobročinnosti?

Hodnoty, ktoré vštepujeme našim deťom a ich deťom, ich sprevádzajú celým životom. Ktoré sú to? Úprimnosť, lojalita a spoľahlivosť, rešpekt, láska, nežištnosť a citlivosť, láskavosť

Blog

Schody a my

Vonku či dnu, veľakrát sa cítime neisté na schodoch a obrubníkoch. Buď vtedy, keď schádzame, alebo keď ideme po schodoch hore. Doma máme madlá, zábradlie,

Blog

Sme limitované?

Sme po 60-ke a sme naozaj limitované? Myslím, že nie. Nahraďte očakávania reálnymi plánmi! Zamerajte sa na to, čo môžete urobiť a nie na to, čo nemôžete.