TOP Seniorka

Cieľom mojej stránky je pomôcť seniorkám, aby sa na pokračujúcej ceste životom neustále zlepšovali a rozvíjali prostredníctvom rôznych zamyslení a inšpiratívnych príspevkov, ktoré nájdu na tejto stránke. Ako zlepšiť svoj život, životy svojich detí, vnúčat, partnerov a blízkych ľudí? Ako sa zmieriť s tým, že pre mnohé z nás sú naše deti a ich deti mnohokrát ďaleko za hranicami nielen možností, ale aj rodnej krajiny?

Moje tipy na váš osobný rast vás budú posúvať dopredu bez ohľadu na to, či ste mama, stará mama alebo partnerka. My však  chceme byť stále „cool“, chceme kultivovať nielen naše telo, ale aj našu myseľ.

Obdivovaná stará mama nie je len tá, čo sa zaujíma o módu a varenie, i keď aj toto je veľmi dôležité. Moderná seniorka je však aj taká, ktorá pozitívne vníma nielen svoj vek, ale aj svoje ďalšie vzdelávanie sa.

Podporujme sa teda navzájom v úsilí neustále sa obohacovať o nové vedomosti a motivovať  k tomu aj svojich najbližších. Zároveň však tolerujme nevyžiadané rady a majme správny odhad na to, kedy už zasahujeme do osobnej zóny svojich najbližších a kedy by sme narušili zakorenené rodinné rituály partnerov našich detí. O to viac, že mnohí z nich sú z inej kultúry.

Jednotlivé časti mojej stránky zahŕňajú najmä vzdelávacie témy snáď preto, že som sa celý život profesijne venovala pedagogickej činnosti. Som však aj mama a stará mama – presnejšie „skypová“ stará mama, lebo moje jediné vnúča žije až za oceánom.

Veľa snov, aj tých tajných sa mi vyplnilo, len niektoré ešte čakajú na realizáciu. Možno ste aj vy na tom podobne. Možno ste nemali na splnenie vašich snov čas, možno vždy bolo niečo dôležitejšie – veď bolo toho dosť. Nikdy nie sme však staré na niečo nové. Možno na novú kariéru, na tvorivý projekt, na poznávanie krajín, nových kultúr a nových ľudí, na učenie sa cudzieho jazyka, alebo na učenie svojich vnúčat. Dokonca aj tých, ktoré sú ďaleko od nás. Na tejto stránke spolu vytvoríme učiacu sa rodinu, budeme sa učiť navzájom.

Človek stráca životnú energiu aj tým, že časť svojho života robí veci, ktoré robiť nechce – ale musí. Robme teda niečo nové, niečo, čo sme predtým nerobili, zostaňme otvorené novým možnostiam! Buďme šťastné a rozdávajme šťastie. Načúvajme druhým a oni budú načúvať nám.